TÜRK BİLİM İNSANI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR!

2022 yılı istatistiklerine göre Türkiye’deki akademisyen sayısı 184 bin 702’dir. Akademisyenlerin 32 bin 185'i profesör, 20 bin 144'ü doçent, 41 bin 484'ü doktor öğretim üyesi, 38 bin 392'si öğretim görevlisi, 52 bin 497'si araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Kıdemine göre profesör maaşı 28.568 ila 32.184 TL arası, doçent maaşı 21.036 ila 24.337 TL arası, yardımcı doçent maaşı 20.624 ila 20.683 TL arası, araştırma görevlisi maaşı 18.456 ila 18.777 TL arası, öğretim görevlisi maaşı 18.006 ila 19.602 TL arasıdır. Mart 2023 itibarıyla yoksulluk sınırı 33.754 TL’dir. Bu durumda ülkemizde en yüksek maaş alan bir profesörün eline yoksulluk sınırının 1.574 TL altında para geçmektedir. Ne acıdır ki ülkedeki tüm akademisyenler yoksulluk sınırının altında zorlu bir yaşam mücadelesi vermektedir. Bu yüzdendir ki 12 bin akademisyen ülkesini terk ederek refah seviyesi yüksek ülkelere yerleşmiştir. Yetişmiş beyin gücünü kaybetmeye başlamış bir ülkenin muasır medeniyet çizgisini yakalaması asla mümkün değildir. Böyle bir ülkede kalkınmadan bahsedilemez…

Dr. Vecdet Öz