Enerji ve Tabii Kaynaklar

• Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında uygulanan yöntemi gözden geçirerek, maliyetteki yükselişin yansıdığı şekilde maliyet düşüşlerini de tüketici fiyatlarına yansıtacağız.

• Akaryakıt ve doğalgaz üzerinden alınan vergileri gözden geçirerek vergi ve vergi politikalarını yeniden tüketici lehine iyileştireceğiz.

• Güneş enerjisi kullanımında hem ucuz enerji tüketimini sağlamak ve hem de görüntü kirliliğini önlemek amacıyla şeffaf güneş panelleri kullanım teşvikini getireceğiz.

• Doğayı tahrip eden ve doğa dengesini bozan HES ve TERMİK SANTRAL yatırımlarına son vereceğiz.

• Elektrik ve doğalgaz dağıtım hizmetlerinin özelleştirme öncesi standartlara yükseltip tüketici lehinde etkin denetim mekanizmasını kuracağız.

• Enerji tasarrufunu teşvik için konutlarda 100 kw’nin altındaki elektrik tüketim miktarına % 20 oranında indirim yapacağız.