Temel İlke ve Felsefe

image

Partimizin Temel İlke ve Felsefesi

Temel Değerlerimiz 

 • Dürüstlük
 • Güvenirlilik ve Saygınlık
 • Milli Değerlere, Atatürk İlke ve İnkılâplarına Bağlılık
 • Şeffaflık
 • Yüksek Sorumluluk Duygusu
 • Gönüllülük
 • Yardım Severlik
 • Yaratıcı Katılımcılık
 • Tarafsızlık
 • Bilimsellik Temel Yeteneklerimiz
 • Devrimci olmak
 • İdealist olmak
 • Barışçıl olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • İnsancıl olmak
 • Vatansever olmak
 • İlerici olmak
 • Cesur olmak

Parti Programının Felsefi Dayanakları

Adalet Partisi Cumhuriyetimizin kırılma noktasını tanımlayan, içinde bulunduğumuz döneme kayıtsız kalmayarak, Çanakkale ruhundan beslenen, istiklal savaşını kazanan ve Cumhuriyetimizi kuran kadroların vasiyetine uygun olarak eski AP’sinin çağdaş bir uzantısı olarak küllerinden yeniden doğmak üzere, yeni bir siyasi oluşumu meydana getirmiştir.

Adalet Partisinin küllerinden yeniden doğuşu felsefesi Ülkemizdeki Merkez sağın toparlanması üzerine kurgulanmıştır.

AP kadroları, ülkemizde bugüne kadar uygulanmakta olan; parti içi demokrasiye, şeffaflığa, temsilde eşitlik ilkesine aykırı ve lidere biat üzerine kurulu eski siyaset anlayışını reddederek ülkenin temel sorunlarına çözüm getiren yenilikçi, değişimci, cesaretli revizyonist ve reformist politikalarla yola çıkmıştır.

AP kadroları, siyaset yapma tarzında baskıcı, ayrıştırıcı, yasakçı, cezalandırıcı, dini istismar eden değil demokratik, birleştirici, özgürlükçü, özendirici, yenilikçi, gelişmeye, geliştirmeye ve eleştiriye açık; katılımcı, çoğulcu, şeffaf, dayanışmayı öngören, çağdaş, uygar ve tam demokratik bir siyaset anlayışı ile etnik kimlik ve din üzerinden toplumu ayrıştırıcı uslupla siyaset yapılmamasını benimsemiştir.

Rahmetli Süleyman Demirel’in Devlet yönetimine özgü şu ifadesi bizim yönetim felsefemizi kavramaktadır “İslam milletin dinidir, devletin dini adalettir. Adaletsiz devlet dinsiz millet gibidir iflah olmaz. Devlet ülkeyi vatandaşlık ilkesi üzerinden, kişisel hak ve özgürlüklerini gözeterek idare eder. Vatandaşı inancıyla, etnik kökeniyle yargılamaz.”

Partimiz, mirası olan bu misyona sahip çıkarak tecrübelerini geleceğe taşımak üzere daha güçlü ve konularında uzman olan seçkin temsilcileri ve genç kadrolarıyla bu millete hizmet etmek için yeniden yola çıkmıştır.

Yeni Adalet partisi, Devleti yönetmenin en güçlü adayı olacaktır. Çünkü, devlet yönetmek; akıl, tecrübe, bilgi birikimi ve cesaret ve sorumlulukisteyen bir iştir. Bu yeterlilik yeni oluşturulan AP kadrolarında fazlası ile bulunmaktadır.

Siyaseti her zaman Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını esas alarak yapacağız ve bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımızı dünya standartlarındaki birinci sınıf yaşam seviyesine ulaştıracağız.

Türkiye Cumhuriyeti; laik, çağdaş, demokratik bir hukuk devletidir. Bunun yegane teminatı ise Atatürk ilke ve devrimleridir. Bunlara sahip çıkacağız ve ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Cumhuriyet rejiminin temeli milli iradedir. Bu iradenin her zaman milli çizgide kalmasını temin eden yegane unsur ise Cumhuriyet Anayasası ve onun ilk dört maddesine el uzatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Adalet Partisi’ne geçmişte toplumumuzun verdiği ve bu günde vereceğine inandığımız güçlü destek, Türk demokrasi tarihinin ve Cumhuriyet idaremizin dönüm noktalarından biri olarak milli tarihimizde yerini alacaktır.

Gençliğin tükenme noktasında olduğu bu dönemde Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyetin nihayet bulmaması için Gençlik ile ele vererek, Cumhuriyeti yeniden yerli yerine oturtmaya ve üretmeye çalışacağımızı, sahip olduklarımızı adil olarak dağıtacağımızı, dinimizi gösteriş için değil, manevi dünyamızın derinliklerinde yaşayacağımızı ve yeri ve zamanı geldiğinde bayrağı geleceğimiz olan gençlere teslim edeceğiz

Türkiye Cumhuriyeti tek bayrak, tek millet, tek devlet esasına dayanır. Atatürk’ün kuruluş felsefesi olan bu anlayış sonsuza kadar payidar kalacaktır. Aksi bir durum karşısında yol haritamız hiç düşünmeden büyük önderin Gençliğe Hitabesinin muhteviyatı olacaktır.

Sonuç olarak, 1954 yılında Ülkemizin çok partili siyasi hayatına dahil olduktan sonra, yaklaşık 27 yıl Ülkemizin yapısal sorunlarına, kültürüne ve gelişime önemli katkıları olmuş olan AP, 12 EYLÜL 1980 tarihinde demokrasi kesintisi ile varlığını sonlandırmak zorunda kalmış ve dönemin şartlarımda eski mevcudiyetini devam ettirememiştir. AP, 2015 yılından itibaren merkez sağda ülkemizin TEKRAR yükselen yıldızı olmak maksadıyla tekrar ülkemizin siyasi hayatına geri dönmüştür.

Yaşasın Laik Demokratik Cumhuriyet,

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti..