Millî Eğitim ve Üniversiteler

• Her çocuk ilköğretimden devlet üniversitesi mezuniyetine kadar ücretsiz eğitime kavuşacaktır.

. Vakıf üniversitelerinin ücretleri devlet tarafından belirlenecek ve hizmet satın alınarak tüm eğitim öğrenciye ücretsiz olarak verilecektir. Bu şekilde eğitim eşitliği sağlanmış olacaktır.

. Tıpkı gelişmiş ülkelerde olduğu gibi her okul kademe geçişlerinde ve üniversite giriş sınavında bir önceki kademenin başarı notu %50 etkili olacaktır. Ayrıca öğrencinin tercih ettiği fakülteye göre değişen ilgili meslek alanında kazanılmış staj, yetenek belgesi vb. resmi belgeler puan artışında etkili olacaktır.
• Köy Enstitüleri ilhamıyla “Merkez Köy Okulları” kurulacaktır.

• Tüm okulların fiziki yapısı ve öğretim şartları uluslararası ölçekte standart hale getirilecektir.

• Ara meslek grup ihtiyacını giderecek meslek ve sanat okulları yaygınlaştırılarak, üniversite kapılarında yığılmalar önlenecektir. Mesleki eğitime önem verilerek talep ve not ortalamasına göre 2 yıllık teknik okullara imtihansız giriş imkânı sağlanacaktır.

• Yükseköğretimde YÖK kaldırılarak üniversiteler eğitim ve öğretimde mütevelli heyetlerince yönetilen özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.

• Atama bekleyen tüm öğretmenler koşulsuz atanacaktır.


• Yurtdışı eğitime gidenlere destekler artırılacaktır.

• Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için üniversite bölgesinde TOKİ tarafından devlet yurtları inşa edilerek öğrencilerin ucuz barınma ve ders çalışma imkânları sağlanırken yine yoksulluk sınırı altındaki ailelerin çocuklarına hiçbir koşul aranmadan devlet yurtlarında barınma imkânı sağlanacaktır.


• Akademik kadronun bilimsel çalışmalar yapmasını teşvik edici ücretleri bilimsel performansa göre tespit edecek ücret sistemini getireceğiz.

• Araştırma görevlilerinin mesailerini akademik çalışmalar dışındaki alanlarda kullanmalarına neden olacak görevlendirmeleri engelleyeceğiz.

• Üniversite-Sanayi-TÜBİTAK işbirliği içinde araştırma ve bilime dayalı üretimin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

• Tüm meslek gruplarındaki stajyerlerin bedava iş gücü olarak kullanılmasını önleyeceğiz. Stajyerlerin çalışma süreleriyle orantılı olarak asgari ücretin % 50’sinden az olmamak kaydıyla ücret karşılığı çalıştırılması ve staj süresince SGK priminden muaf olacak şekilde sisteme kaydı için yasal düzenleme yapacağız.