Ulaştırma ve Altyapı

• Çağdaş standartlarda ulaştırma sistemleri arasında en uygun dengeyi sağlayacak olan kara, deniz, hava ve demiryolu ulaştırma Master Planı’nı uygulamaya koyacağız. Karayollarının güvenliğini arttırıcı ve altyapı eksikliklerini giderici denetim ve mühendislik hizmetleri etkinleştirecektir.

• Kentsel ulaşım planlamasında demiryolu ulaştırmasının omurgasını oluşturduğu, olabildiğince geniş ölçüde denizyolunun kullanıldığı, karayolu ile desteklenen ve bütünleşmiş olarak hizmet sunması sağlanmış bir toplu taşıma sistemi geliştirilecektir.

• Yüksek olan trafik sigorta primlerini makul seviyelere indirmek için trafik ile kasko sigortalarının birleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla kanun değişiklikleri yapılarak primler makul seviyeye çekilecektir.

• Havaalanlarımızın sayısını, teknik donanım kapasitesini ve standartlarını yükseltecek ve özel havacılığı ve amatör pilotluğu özendireceğiz. En hızlı taşımacılık hava taşımacılığıdır ve dünya hava taşımacılığında alacağımız bilimsel tedbirlerle ve sürdürülebilir kalıcı politikalarla kapasitemizi arttırarak gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacağız.

• Büyük kentlerdeki trafik problemlerinin çözümü için projelerimizi hayata geçireceğiz.

• Deniz ulaşımını ve deniz taşımacılığını daha cazip hale getirerek ülkemizi çevreleyen denizlerden daha çok yararlanacağız.