Çocuk

• Kadına ve çocuğa yönelik taciz ve tecavüz suçlarına mahkûm olanların hükümlülüklerinin nüfus kaydına işlenmesi sağlanacak, evlilik başvurularında psikiyatristlerden oluşan kurul raporu olmaksızın evlenmelerine izin verilmeyecektir. Ayrıca bu kişilerin çocukları için ev ortamında Sosyal Hizmet Birimleri tarafından rutin kontroller yapılacaktır.

• 18 yaş altında ve mecburi öğretim kurullarını bitirmemiş kız çocuklarının aile izni ile dahi olsa evlendirilmeleri yasaklanacaktır.

• Ailesi yoksulluk sınırı altındaki kız çocuklarına yılda bir kere olmak üzere her yıl yükseköğrenime kadar 2.000 TL, yükseköğrenim süresince de 3.000 TL teşvik bedeli vereceğiz.

• Sokak çocukları derhal devletin koruma, güvence ve gözetimi altına alınarak topluma kazandırma yönünde rehabilitasyon ve mesleki eğitime tabi tutulacaktır.

• Çocuk Esirgeme Kurumu ve bağlı kuruluşları yeni bir ad altında uluslararası standartlarda faaliyet sürdüreceklerdir. Burada büyüyen ve 18 yaşını dolduran çocuklarımızın sokağa gönderilmesine son verilerek, talepleri halinde herhangi bir işe yerleşinceye yahut tahsil süreleri boyunca barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını temin amaçlı “Gençlik evleri” kurularak kamuda ve özel sektörde iş imkânı sağlanacaktır.