Hazine ve Maliye

• Dizayn, Yazılım, ARGE, Teknoloji, Sağlık Turizmi gibi alanlara yönelik gerekli alt yapı yatırımlarının tümünü eğitim ve pazarlama sahasına taşıyacağız.

• Ülkemizi, küresel platformda rekabet etmesini mümkün kılacak kaliteli bir eğitim alt yapısına kavuşturmak öncelikli hedefimiz olacaktır.

• Merkez Bankasını her türlü siyasal baskıdan kurtaracağız ve tamamen özerk hale getireceğiz.

• 2002’den bu yana programsız ve hesapsız olarak finansman ihtiyacının teminine yönelik özelleştirmeler artık özelleştirilebilecek varlıkların hesapsızca tüketilmesi sonucunda istikbalde finansman kaynağı olmaktan çıkmıştır.

• Hiçbir ülkede stratejik önemi olan işletme ve kurumlar özelleştirilemez. Stratejik konumda olup ülke menfaatlerini tehlikeye sokabilecek özelleştirmelere yeni düzenlemeler getirecek, ulusal kalkınma için önem arz eden ve ulusal güvenlik için stratejik değeri olan tüm özelleştirmeleri ve mevzuatı gözden geçireceğiz.